KSIĘGOWOŚĆ

Centrum Usług Fiansnowo – Księgowych „AUDYTOR” Sp. z o.o. to biuro rachunkowe, które od 1993 roku nieprzerwanie oferuje swoim Klientom usługi księgowe w szerokim zakresie. Zdobyte przez wiele lat pracy doświadczenie gwarantuje wysoką jakość         i szybkość obsługi.

Nasza oferta obejmuje obsługę firm w następujących zakresach:
- otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności wraz z utworzeniem zakładowego planu kont
- wyprowadzanie zaległości księgowych
- bieżące ewidencjonowanie operacji księgowych
- przygotowywanie miesięcznych rozliczeń podatku dochodowego i podatku od towarów i usług
- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych
- pomoc w sporządzaniu okresowych sprawozdań statystycznych wymaganych przez Urząd Statystyczny oraz Narodowy Bank   Polski
- sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego wraz z rachunkiem zysków i strat, przygotowanie informacji uzgodnienie sald   zobowiązań i należności, sporządzanie zeznania o wysokości osiągniętego rocznego dochodu.

Nasze konsultacje i fachowe porady w zakresie podatków i rachunkowości pomogą Państwa firmie na bieżąco rozwiązywać problemy wynikające ze zmieniających się przepisów prawa.

Ponadto w naszej ofercie znajdują się dodatkowe usługi doradztwa podatkowego mające na celu wspomaganie Podatników (głównie przedsiębiorców) w zakresie podatkowych aspektów zarządzania oraz w zakresie prawidłowego i rzetelnego wykonania obowiązków podatkowych z uwzględnieniem możliwości optymalizacji zobowiązań podatkowych.
  Copyright © 2009 Audytor